Om iGRO

Auktoriserad representant

Version

 

Kontaktuppgifter

Rapportering av biverkningar

Biverkningar ska rapporteras. Rapporteringsformulär och information finns på www.lakemedelsverket.se/rapportera

Biverkningar som gäller Pfizer-produkter ska även rapporteras till Pfizer medicinsk information på 08 550 520 00

GCMA Code: PP-GEN-SWE-0189-AUG-2018